1. ΔΥΟ ΤΕΣΣΕΡΑ

Τ’ Ἀπρίλη τά πολύχρωμα τά πράcινα περβόλια
τοῦ Ἰούνη κάμποι κίτρινοι cτάχυ ἄχυρο ἀγκάθι.

Πράcινη κίτρινη πλαγιά κι ἕνα cκυφτό κοπάδι
πράcινη κίτρινη πλαγιά ξωκκλήcι κι ἕνα δέντρο.

 

                  2. ΕΥΧΕΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ἕνα κατακαλόκαιρο μέ καθαρή δροcούλα
ἕνα φθινόπωρο ὑγρό μέ ὠχρά κόκκινα φύλλα.

Ἕναν χειμώνα π’ ὅλο ἀκοῦς βλέπεις κοκκινολαίμη
μιάν ἄνοιξη καί μιά cειρά γλάcτρες ὅλο τcετcέκια.

 

                                          3. 4

Ἀρώματα καί χρώματα καί τῆς Λαμπρῆς λαμπάδα
cάν λόγος ἄcπρος λαμπερός καυτηριάζει ὁ ἥλιος.

Μικρό πράcινο ἕτοιμα ζῶα φυτά ἀνθρῶποι
κοκκινολαίμης cτήν αὐλή cτήν ρεματιά νεράκι.

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H