1. ΑΡΧΗ

Εἰκόνα αἰωνιότητας γῆ ἀπεραντοcύνη
Λόγου φωνή δημιουργεῖ ζῶα μέ ἴδιο χνότο.

Πρωτογενής βαρύτητα φιλοξενούcα φύcη
κι ὁ Κύριος ἐποίηcαν ἄνθρωπο Ἀδάμ καί Εὔα.

 

                          2. ΚΙΒΩΤΟΣ

Τοῦ Παραδείcου τῆς ζωῆς ἡ ἀπώλεια ἡ νουθεcία
κατακλυcμός κρέας κι ἐλιά Βαβυλωνία γλώccα.

Στοῦ Νῶε τήν κιβωτό ψυχές μικρά μέτρια ζῶα
cτήν κάθε γλώccα κιβωτό μονάχα ἕνα ἔθνος.

 

                         3. ΠΑΛΗΣ ΘΥΣΙΑΣ

Κείνων τῶν πρώτων τῶν νεκρῶν τόπος οἱ Θερμοπύλες
cέ τέτοια χώματα ἀνθεῖ κάθε ἄνοιξη τό αἷμα.

Ἀλλιῶς νά κλαῖν κάναν αὐτοί τίς ἑλληνίδες μάνες
χιλιάδες χρόνια δυόμιcι κι ἀπάντηcη ὅλο παίρνουν.

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H