1. ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Σάν ἄνοιξης χλωρό ὑφαντό cάν προcευχή ἀναμμένη
περιουcία φιλόψυχη πλευρά ὀμορφωμένη.

Λέγει ὁ Θεός εἰμί ὁ Ὤν ἡ Ὁδός ἡ Ἀλήθεια κι ἡ Ζωή
καί μένει ὁ ὤν καί ἡ ὁδός μένει ἡ ἀλήθεια κι ἡ ζωή,
μένουν τά γράμματα μικρά, cάν φοίνικας τῆς cτάχτης
μέ τ' ὄνομα ἡ γλώccα μου μπαλώνει τά κενά της.

Σάν γλύκα ἀπό χαμόγελο, cάν ἀπό φλόγα χάρη
οὐcία ἀνιδιοτελής, ροπῆς προcκυνητάρι.

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H