1. ΧΤΥΠΑΕΙ

Χτυπάει cτό ἀμμόνι τό cφυρί, πετάει cπίθα ὁ βράχος
πέταλο τcακμακόπετρα καθημερνή καί ἄγχος.
Ἔριξα δυνατή ζαριά, ἐπῆρα τό χαμπέρι
μπαίνω μέ εἰcιτήριο καί τόν Σταυρό cτό χέρι.

Χτυπάει τό κύμα cτό μπετό οἱ κάβοι cκουργιαcμένοι
δυό γλάροι ἀκροβατικά c’ ὅ,τι ἀπ’ τήν μέρα μένει.
Ἄν τήν ζωή κάποια cτιγμή ἀπ’ τήν ἀρχή τήν πάρω
φορτίο cτήν ἀνατροπή πίcω θά τό τουμπάρω.

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H