1. ΦΑΣΜΑ

Στάχυ καινούργιο λάδι ἐλιᾶς οἶνος cτό φῶς καί cτάρι
χρυcός χαλκός κάcτανο γῆ ἰώδιο κεχριμπάρι.

Ἡ θάλαccα κι ὁ οὐρανός τ’ ἀπρόcιτα γαλάζια
οὐράνιο τόξο κι ἄνοιξη πρίcμα νεροῦ κι ἀνθέων.

 

 

                            2. ΑΝΕΜΟΙ

Πουνέντης ζέφυρος βοριάς βαρδάρης τραμουντάνα
καί ὁ cιρόκος τ’ ἄγναντο τοῦ κόκα τοῦ μαΐcτρου.

Μελτέμι νύχτας cτεργιανά ὁ λίβας τοῦ πελάγου
καί τό χαλίκι τ’ ἁλμυρό προcκέφαλο τοῦ μπάτη.

 

 

                   3. ΣΤΟ ΠΥΡΟΦΑΝΙ

Σιγά περνάει τό κουπί κι ἡ θάλαccα τό βάφει
κι ἡ βάρκα μέ τήν μπλέ κοιλιά λάδι νερό χαράζει.

Τά κυματάκια τέλειωcαν καί τό μικρό χταπόδι
τόν ἥλιο τοῦ πυροφανιοῦ ἀπάνω του κοιτάει.

 

(...)

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H