Στό δρομάκι τό κατηφορικό, ἀπ’ ἔξω ἀπό τήν παλιά ξύλινη δίφυλλη αὐλόπορτα τῆς αὐλῆς τήν ἄβαφη καί cκούρα, τήν φαγωμένη cτίς γωνίες της καί αὐλακωμένη cτά μαλακά νερά της ἀπό τά χρόνια, ἐκεῖ τό βρῆκα καί τό μάζεψα. Τίς φωνές του τίς ἔντονες καί ἴcως ἀπεγνωcμένες ἄκουcα, κατέβηκα ἀπό τό cανιδένιο κεραμόcκεπο χαγιάτι βιαcτικά cτά λίγα τάβλινα καί λίγα πέτρινα cκαλοπάτια, βγῆκα καί τό πῆρα μέcα· φοβιcμένο ἀναcτατωμένο ἀγριεμένο, κρυφά ἀδύναμο cυμβατικά ἐπιθετικό, πεcμένο γυρτό καί cτυλωμένο ἄβολα cέ δυό τρεῖς ἀρθρώcεις cτό ἕνα πλάι.
Τά κάνουνε ἀλλά δέν χολοcκᾶνε καί πολύ, τά ξεπετᾶνε cτά γρήγορα καί ὅλο τρέχουνε ἀπό δῶ καί ἀπό κεῖ, τά γεννᾶνε καί μετά ἀπό λίγο τά διώχνουν τά cπρώχνουν, μπορεῖ καί γιά νά κάνουν ἄλλα· τά ταΐζουν μερικές μπουκιές καί ὄξω πέρα, τούς δείχνουν δυό πράγματα καί ὕcτερα τά ἀφήνουνε cτό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί cτήν cκληράδα τῆς φύτρας τους. Δέν τά προcέχουν, δέν διαθέτουν ἴcως χρόνο, δέν ἔχουνε καιρό ἀπόθεμα ὑπομονή γιά νά τούς μεταδώcουν τάξη μέτρο cειρά· καί αὐτά ἄτακτα ζωηρά φωνακλάδικα, μιcοαμάλλιαγα cυχνά, ξεμυτᾶνε καί κάνουν cκέψεις ἔχοντας τό μυαλό πάνω ἀπ’ τήν cκούφια καί μιά ἀπληροφόρητη βιάcη ὅλο τουπέ cτίς ἔγχρωμες ἔντονα καρικωμένες cάν ἀφριcμένες γωνίες τοῦ ἄγουρα φλύαρου cτόματός τους, τῆς ἄκαιρα μαλλιαcμένης γλώccας τους.
Βγαίνουνε γλιcτρᾶνε cτόν γυμνό κατηφορικό ξενοδόχο προθάλαμο τῆς οἰκείας τρύπας τους, τῆς cπιτικῆς λούφας τους καί θέλουνε νά πετάξουν· κοιτᾶνε ἔξω τόν κόcμο καί τά παίρνουν ὅλα γιά ἰcιώματα, δίνουνε μιά νά φύγουνε καί πέφτουν. Βιαcτικά ξιπεταρόνια πᾶνε νά κόψουν φτερό μέcα cτήν χλωρή ζωή ἀλλά δέν μποροῦν νά κρατηθοῦνε· διαγράφουνε χαμηλή πτήcη καταδικαcτική, cύντομη μοιραία πτωτική πορεία, χάνονται μετά πεcμένοι μικρότατοι cάκοι μέcα cτά ἄγρια χόρτα γεμάτοι μερμήγκια καί ξεραμένη πέτcα cτόν ἥλιο· (...)

 • 8.01
 • 8.02
 • 8.03
 • 8.04
 • 8.05
 • 8.06
 • 8.07
 • 8.08
 • 8.09
 • 8.10
 • 8.11
 • 8.12
 • 8.13
 • 8.14

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H