-Πᾶνε αὐτά •Γιατί ρέ Παντελή; -Πᾶνε αὐτά cοῦ λέω τώραα.
Ὁ Παντελής παλιά ψάρευε ἀπ’ ἔξω ἐκεῖ μπροcτά ἀπ’ τό cπίτι του· κάναν cπάρο καμιά γόπα χάνους. Στεκόταν cτήν ἄκρη cτό κύμα, κυματάκι μιλᾶμε τώρα, φλοῖcβος τόcος δά τουριcτικός cτήν παλιά τήν ψιλή τήν ψηλή καί ἀπείραχτη παραλία, τήν ἀνεπηρέαcτη ἀπό θερμοκραcίες καί δήμους, ἀνθρακικά ἀποτυπώματα κι ἀνεξέλεγκτα φουγάρα, γκρεμιcμένους πόλους φουcκωμένους ἰcημερινούς καί φιμωμένους μέ χτιcμένα ντουβάρια αἰγιαλούς· τήν ἀμείωτη ἀπό ἰcημερία διαcτολή, βόρεια τήξη καί πρωτοβάθμιας τοπικῆς αὐτοδιοίκηcης παραθαλαccίους δρόμους cχεδιαcμένους cτό γόνατο, καταcκευαcμένους μικρόψυχα καί ψευτοcιδερωμένα μέcα ἀπό μίζερους ἤ κουτοπόνηρους μειοδοτικούς διαγωνιcμούς.
Καθότανε cτήν ψιλούλα ἀμμουδιά μέ πυκνοχαραγμένη δίπλα του cκούρα πολυκαιριcμένη ταβλίτcα ἀπό ξύλινο τότε cτιβαρό μανάβικο τελάρο, καί μέ λεπτό δίκοπο ξυραφάκι λεπίδα ἔκοβε καί ἐδόλωνε τά μικρά τά ἀλουμινόχρωμα ἀγκίcτρια cτήν ψιλή πετονιά του μέ κομματάκια ἀπό παλιά πανάλατη χαλαρή, cτρογγυλῆς δίκιλης κονcέρβας cαρδέλα χύμα. Σαρδέλα ἀπό τά μικρά ἀπέριττα φτωχικά ὀλιγαρκοῦς τότε κατανάλωcης μπακάλικα τῆς παλιᾶς ἀγορᾶς κοντά cτίς γραμμές τοῦ τραίνου· αὐτά μέ τή μεγάλη τήν ταμπέλα ἐδώδιμα ἀποικιακά πάνω ἀπό τήν ἀμπαρωτή δίφυλλη πόρτα ἤ τά cυμπαγῆ κάθετα ρολά καί τήν βαριά ἐπιδαπέδια πλάcτιγγα κάτω ἀπό τό τcίγκινο ὑπόcτεγό τους· αὐτά μέ τά ἀνοιγμένα, διπλωμένα cάν καλοκαιρινά μανίκια τcουβάλια τους μιcογεμάτα μέ ὅλα τά χύμα μέ τό κιλό καί τήν cέcουλα μονοκοτυλήδονα καί δικοτυλήδονα ὄcπρια καί δημητριακά· αὐτά μέ τό χαρακτηριcτικό μικρό ψυγεῖο μόcτρα ἄδειο cχεδόν, μόνο μέ δυό cαλάμια βραcτό, δυό ἀέρος, μιcό κεφάλι καcέρι ἤ καί μιcό κεφαλοτύρι (...)

 • 10.01
 • 10.02
 • 10.03
 • 10.04
 • 10.05
 • 10.06
 • 10.07
 • 10.08
 • 10.09
 • 10.10
 • 10.11
 • 10.12
 • 10.13
 • 10.14
 • 10.15
 • 10.16
 • 10.17
 • 10.18
 • 10.19
 • 10.20
 • 10.21
 • 10.22
 • 10.23
 • 10.24
 • 10.25
 • 10.26
 • 10.27
 • 10.28
 • 10.29
 • 10.30
 • 10.31
 • 10.32
 • 10.33
 • 10.34
 • 10.35
 • 10.36

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H