Ὁ Ἀcίκης πάει· τί πάει; cέ λίγο θά κοντεύει πιά αἰώνα ἡ περίπτωcή του· τόν ἐθυμότανε ὅμως τότε καί μοῦ ἔλεγε τήν ἱcτορία του μέ ἐκεῖνο τόν καλλιτεχνικά διηγηματικό του τρόπο τόν αὐθεντικά λαϊκό πολιτιcμικό πολιτιcμένο πολιτιcτικό, τρόπο κοινωνικό κοινωνικοποιημένο κοινωνικοποιητικό, τρόπο ζωῆς περιφερειακῆς καί παγκοcμίου θαρρεῖς· τρόπο πού ζοῦcε παλιά, ξεπεταγόταν καί εὐδοκιμοῦcε cάν τό χαμομήλι cάν τήν κάππαρη τό κυκλάμινο, τό ἤρεμο νούφαρο ἤ τό cιωπηλό πικροράδικο cέ κάθε κόγχη καί ἐποχή cέ κάθε φτωχικό ἀναθυμητικό μονοπάτι, cέ κάθε φρυγμένη πλαγιά τοῦ ἀποκαλόκαιρου καί λίμνη cτενή cταγόνων ἤ δακρύων, cέ κάθε φυλλοκάρδι καί ἡμιορεινόν παρεκκλήcιο χαλιά, cέ κάθε ξεραΐλα καί πέτρινη χαραγματιά, cέ κάθε ἀνήμερο βραγό, ἀπόκρημνη ραγιcματιά γωνιά καί ρυτίδα τῆς παλαιᾶς ἐτούτης μνήμης καί πατρίδας.
Στά χωριά· cτά cοκάκια μέ τό χοντροψηφιδωτό χλοοκαρικωμένο καλντερίμι καί τίς μάντρες τῆς προcεκτικά cτημένης καί μονοιαcμένης ξερολιθιᾶς· μέcα ἀπό τό κατώφλι μέ τό πέτρινο cκαλοπάτι, πίcω ἀπό τίς αὐλόπορτες τίς φτιαγμένες μέ πλατιές χοντρές ὁριζόντιες ἤ κάθετες τάβλες, τίς λεῖες πιά τίς πατιναριcμένες ἀπό τά βάcανα τοῦ καιροῦ, τίς πλανιcμένες ἀπό τόν ἥλιο τήν βροχή τήν νοικοκυροcύνη καί τό μικρούλι τό παιχνίδι τῶν παιδιῶν. Στίς αὐλές μέ τήν κληματαργιά τήν κορομηλιά τήν μουργιά, ἤ cέ χαμηλά πολύ ὑψόμετρα μέ ἕνα μοναχοπαίδι βλαcτάρι ἑcπεριδοειδές· κάποια cαγκουϊνιά γιά cυνταρακτικόν χυμό ἀπό τήν μάνα, μιά κλεμεντίνα γιά ἀρωματιcμένο χαριτωμένο ξεφλούδιcμα καί ἡδυτάτη βρώcη ὀπώρα, μιά μοcχοαιθέρια περγαμοντιά γιά ἕνα φιλόξενο γλυκό τοῦ κουταλιοῦ cερβιριcμένο μέ χαμόγελο, λόγον ὄμορφο, κουταλάκι ἀcημένιο, καθαρό διάφανο καλοδεμένο cιρόπι κι ἕνα ποτήρι δροcερό νερό μαζί καί διπλοευχημένο. (...)

 • 13.01
 • 13.02
 • 13.03
 • 13.04
 • 13.05
 • 13.06
 • 13.07
 • 13.08
 • 13.09
 • 13.10
 • 13.11
 • 13.13
 • 13.14
 • 13.15
 • 13.16
 • 13.17
 • 13.18
 • 13.19
 • 13.20
 • 13.21
 • 13.22
 • 13.23
 • 13.24
 • 13.25
 • 13.26
 • 13.27
 • 13.28
 • 13.29
 • 13.30
 • 13.31
 • 13.32
 • 13.33
 • 13.34
 • 13.35
 • 13.36
 • 13.37
 • 13.38
 • 13.39

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H