Παλιός παπάς, ὀλιγογράμματος cτήν ἀρχή· ἀπό αὐτούς πού κατέβηκαν τότε ἀπό τά ξέφωτα καί τίς ξεραΐλες, ἀπό τά χωριά τά ὀρεινά καί τά βουνά τά πέτρινα γιά νά ντυθοῦν τό ράcο γιά πάντα, μαζί μέ τούς ἄλλους πού πῆγαν νά δουλέψουνε γιά κάμποcα χρόνια cτά τραῖνα· ἄνθρωποι φτωχοί καί ἁπλοί πού δέν ἠθέλαν τότε cώνει καί καλά νά πάρουνε τά μάτια τους καί νά φύγουν cτήν ξενιτειά τήν ψεύτρα καί πλανεύτρα μέ τό ψωμί τό πικρό τό νερό τό θολό τό cτρῶμα τό cκληρό, τά ἀποχτημένα τά λεφτά καί τά βλαcτημημένα.
Γιατί πιό χαμηλά, πέρα ἀπ’ τά βουνά καί τά ὀροπέδια, κάτω cτίς παραλίες καί cτίς δημοcιές εἶχε προχωρήcει ἀπό χρόνια πολλά ἡ ἀνάπτυξη καί κανείς πιά δέν ἤθελε νά γίνει παπάς. Καί καλά κάναν δηλαδή· νά εἴμαcτε τουλάχιcτον εἰλικρινεῖς καί νά ξέρουμε καί τί μᾶς γίνεται ρέ ἀδερφέ· ὅτι ὅπως καί ἡ καλογερική εἶναι βαριά, ἔτcι εἶναι καί τό ράcο βαρύ, καί ὅτι θέλει καί καθαρότητα ἀπό πάντα· δέν ἔχω κλίcη ἑαυτέ μου, πῶς νά γίνει.
Ὄχι ὅπως ἀργότερα πού ἄρχιcαν μερικοί νά καλοβλέπουνε τόν μιcθό καί τό δημοcιοϋπαλληλίκι καί νά ξερογλείφονται ἐπιπόλαια cτά τρίcβαθα τῆς ψυχῆς τους, cτίς ἀπόμερες κόχες καί πτυχώcεις τῆς cυνειδήcεώς τους, cτίς τρυφηλώδεις ζαρωματιές τῆς προαίρεcής τους· δέν θέλω κύριε. Ἤ cάν μερικούς ἄλλους πού ἄρχιcαν νά cπᾶνε χαμόγελο ἀπό τό γαργαλημένο ἀφτί ἀκούγοντας κουβέντες βαλμένες ἀπό κάποιους ἐπιπόλαιους cτενάχωρους cτενούς μικρόψυχους μικρόθρηcκους cυγγενεῖς· γνῶμες cτόν βρόντο ἀπό κάποιους ἐπιφανειακούς ἤ καί καλοπροαίρετους cυγχωριανούς γιά χειροτονία ἀβαcάνιcτη κι ἐν τέλει ἐπαγγελματική, ὅλα γενικά αὐτά τά βήματα cέ ὑπερυψωμένα βάθρα καί ξύλινες κρηπίδες μέ τά ἄcχημα τά ἐπικίνδυνα τά μάταια καί τά τυχερά· δέν ὑπάρχουν τά φόντα ἡ κλήcη τό κύρος, τό χέρι τό cτιβαρό τό μυαλό τό ξελαμπικαριcμένο ρέ παιδιά, πάει τέρμα. (...)

 • 1.01
 • 1.02
 • 1.03
 • 1.04
 • 1.05
 • 1.06
 • 1.07
 • 1.08
 • 1.09
 • 1.10
 • 1.11
 • 1.12
 • 1.13
 • 1.14
 • 1.15
 • 1.16
 • 1.17
 • 1.18
 • 1.19
 • 1.20
 • 1.21
 • 1.23
 • 1.24
 • 1.25
 • 1.26
 • 1.27
 • 1.28
 • 1.29
 • 1.30
 • 1.31
 • 1.32
 • 1.33
 • 1.34
 • 1.35
 • 1.36
 • 1.37
 • 1.38
 • 1.39
 • 1.40
 • 1.41
 • 1.42
 • 1.43
 • 1.44

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H