Ὁ παππούς, ὁ παππούς του ὁ Χρῆcτος Θεός cχωρέc’ τον εἶχε γεννηθεῖ κοντά cτά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα μέcα cτήν cκλαβιά· πέθανε μετά τά μέcα τοῦ 20ου μέcα cτήν cκλαβιά· πραγματική cκλαβιά δουλεία πού εἶχε θεριέψει γιά τά καλά μάλιcτα ἐκεῖνες τίς τελευταῖες προηγούμενες χρονιές.
Γιατί ἐκεῖ κοντά ἐκεῖ δίπλα cτήν παλιά παλιούτcικη Ἑλλάδα τά πολιτικά πράγματα ἤcαντε ρευcτά ἤcαντε κάπως ἔτcι δημοκρατικά, ἄρα καί περιccότερο ἀνυπόληπτα· ὄχι ὅπως ἀλλοῦ βεβαίως μέ πειθαρχημένες ἄνω καί κάτω Βουλή, ἀλλά μέ μιά μόνο Βουλή καί αὐτή ἄνω κάτω, μέ καρεκλιές καί βριcιές ἐκεῖ μέcα, μέ cυμφωνίες παραcκηνιακῶς cκηνοθετημένες, μέ παραιτήcεις δημόcιες ἐπίcημες καί cτομφώδεις, μέ μεταγραφές βουλευτῶν καί ἐναλλαγές κομμάτων cτήν βραχύβια ζωή cτό προcκήνιο cτήν κυβερνητική ἐξουcία καί cτήν ἀταλάντευτη τήν κρατική κουτάλα. Ἑπομένως τρόπον τινά ἀκίνδυνα πράματα καί βολικά γιά τά μεταμεθόρια ντόπια ἐκεῖ ψηλά ἀριcτερά καθεcτωτικά γρανάζια τῶν μηχανιcμῶν τῆς περιχαρακωμένης ἐξουcίας, γιά ἐκεῖνα τά cφηνοειδῆ τρωκτικά τῶν μουχλιαcμένων μυκητιαcμένων ὑπογείων της πού πελεκάγαν καί ξύνανε ἀκούραcτα ἀπό παντοῦ.
Ἐτρίζανε μεταλλικά καί περιcτρέφονταν cκουργιαcμένοι οἱ δίcκοι κι οἱ τροχοί οἱ ὀδοντωτοί, ἔcφιγγαν cυρματόcκοινα cτεφάνια καί χαλκεῖα, δούλευε ὁ cτρατευμένος ὁ ἐπιcτρατευμένος χαλκιάς μπακιρτζής καί φαναράς, γέμιζε τό ἐργαcτήριο μαρτύρια κρίκους ἐλάcματα καί μαρτυρίκια· ἐδουλεύανε καί οἱ ἀρουραῖοι μέ ἄνετα ἁπλωμένη πίcω τους τήν cουβλερή οὐρά, κυρίως μέ τά δόντια τους καί τά μπροcτινά τους πόδια πάνω cτίς πανάρχαιες μνῆμες ρίζες καί βιώματα τῆς δημοκρατίας τῆς πίcτεως καί τοῦ κουράγιου τοῦ Ἕλληνα ἀκόμα ἐκεῖ ραγιᾶ, καί τούς τρώγανε cιγά cιγά τόν φλοιό τήν πέτcα καί τό cυκῶτι, τά μέcα τους κι ὅλα τά cπλάχνα τους καί τά cωθικά. (...)

 • 19.01
 • 19.02
 • 19.03
 • 19.04
 • 19.05
 • 19.06
 • 19.07
 • 19.08
 • 19.09
 • 19.10
 • 19.11
 • 19.12
 • 19.13
 • 19.14
 • 19.15
 • 19.16
 • 19.17
 • 19.18
 • 19.19
 • 19.20
 • 19.21
 • 19.22
 • 19.23
 • 19.24
 • 19.25
 • 19.26
 • 19.27
 • 19.28
 • 19.29
 • 19.30
 • 19.31
 • 19.32
 • 19.33
 • 19.34
 • 19.35
 • 19.36
 • 19.37
 • 19.38

 

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H