Πάω ὅποτε μπορῶ, καί καμία καί μιά καί δυό φορές τόν χρόνο πάω. Ὄχι μέ κόcμο καί φαcαρία, περιφερειακά μεθεcπερινά πανηγύρια, γιορτές τοῦ κραcιοῦ τοῦ βύccινου τοῦ μήλου τοῦ κάcτανου τοῦ τcίπουρου τοῦ κεραcιοῦ τοῦ φαcολιοῦ, τῆς γίδας τῆς προβατίνας, τοῦ παρδαλοῦ κατcικιοῦ καί τοῦ κάθε πικραμένου πού μπορεῖ νά τοῦ ἔρθει νά κλάψει ἤ νά γελάcει· γιορτές τῆς τῶν ἁπανταχοῦ τῶν τάδε cυνάντηcης, τῆς παντέτοιας μάζωξης ἤ τοῦ πανδείνα cυναπαντήματος· γιορτές ὀργανωμένες ἀπό λαϊκούς πατριῶτες, χάρτινους cυλλόγους cπόρ δημάρχους, καθώς πρέπει δημοcίους ὑπαλλήλους, παλιούς δικαcτικούς, πετυχημένους ἐμποροβιοτέχνες, φαύλους ἐμπειρικοφανεῖς τελωνοφύλακες καί δοτούς ἐφοριακούς πού ἄν δέν ἔχουν κρεμαcμένο τό cακάκι τους cτά ἀνακριτικά γραφεῖα καί cτίς φυλακές, προcπαθοῦν μέ ἀπόμερα μικρομάγαζα καί φίλιους θαμῶνες νά ξεπλύνουνε τό μαῦρο χρῶμα ὑπεξαιρεθέντων χρημάτων τύψεων ἤ καί κάποιας λαϊκῆς πίcτεως μαζί.
Ὄχι τέτοια πράματα· παλιοί ὡραῖοι cοβαροί κυκλικοί χοροί ἀπό μεcήλικες πιά μέ πανηγυριώτικη μουcική κονcέρβα, ἤ ζωντανά ἀπό δημοτικές τραγουδίcτριες κόρες πολύφερνες δεύτερης καί τρίτης cιγά cιγά πλέον γενιᾶς μαζί μέ τά ὁλονύχτια βάρβαρα μεγάφωνα νά χαράζουνε καινούργιους μπάcους ἠχοφόρους ὁρίζοντες μέcα ἀπό τήν γῆ καί τά ντουβάρια. Ὄχι· μερίδες βραcτό τcιμπημένο ἕως πανάκριβο, κραcί πρόχειρο cέ ὑποχωρητικά κύπελλα, πλαcτικά ἤ χάρτινα πιάτα ἀντί γιά παλιό cτεγανό λαδόχαρτο μέ μεζέ γιούρμπαcι ὀδοντογλυφίδα καί πιπέρι· εὔθραυcτα cυνθετικά μαχαιροπίρουνα τά ὁποῖα ὄχι μόνο μιά ντόπια μέcη πείνα ἤ μιά ἀνηφοριcμένη ξενομερίτιccα βουλημία, ἀλλά οὔτε κἄν μιά ἁπλή μιcοψημένη χοιρινή cτά κάρβουνα καί cτήν καμένη τήν cκάρα δέν μποροῦν cτά ψύχραιμα νά ἀντιμετωπίcουν. (...)

 • 4.01
 • 4.02
 • 4.03
 • 4.04
 • 4.05
 • 4.06
 • 4.07
 • 4.08
 • 4.09
 • 4.10
 • 4.11
 • 4.12
 • 4.13
 • 4.14
 • 4.15
 • 4.16
 • 4.17
 • 4.18
 • 4.19
 • 4.20
 • 4.21
 • 4.22
 • 4.23
 • 4.24
 • 4.25
 • 4.26
 • 4.27
 • 4.28
 • 4.29
 • 4.30
 • 4.31
 • 4.32
 • 4.33
 • 4.34
 • 4.35
 • 4.36
 • 4.37
 • 4.38
 • 4.39
 • 4.40
 • 4.41
 • 4.42
 • 4.43
 • 4.44
 • 4.45
 • 4.46
 • 4.47
 • 4.48

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H