Στό χωριό, ἐκεῖ ὅπου πιά μόνο τίς διακοπές του ἔκανε, καί αὐτές πλέον μιά cτό τόcο ἀργιά καί ποῦ· μέc’ cτήν μέcη cτήν πλατεία, τήν παλιά πλατεία τήν τώρα μέ τά βαριά διπλοκάμπινα τετρακίνητα ἤ τά τελευταῖα παλιά ξεχαρβαλωμένα παλιοχωριάτικα, μουλαροτρόπως παρκαριcμένα ἀγροτικά ὧρες ὧρες φρακαριcμένη· μέ τό γωνιακό χαρτοπαικτικό τό πρώην cουβλατζίδικο καφενεῖο καί τίς πολυθρόνες του τίς πλαcτικές καί ἄcπρες τίς μονοκόμματες ἀcταθεῖς καί μόνιμα ἁπλωμένες νά μαζεύουν ἥλιο βάρος βροχή καί ἠχηρές ἤ cιγανές, cημαντικές ἤ παραπεταμένες κουβέντες μαζί μέ τήν διαcπαcτική κονιορτοποιητική ξηρότητα ὑλικοῦ, αὐτή τήν κερατούκλα καί μουcμούλω, τήν cυccωρευτική εὔθραυcτη καί ἐπικίνδυνη.
Ἐκεῖ πού γίνεται, πού γινόταν cέ ἐποχές παχέων μουρλέγγων ἐκφυλιcμένων ἀγελάδων ἐκ περιτροπῆς μιά cτό τόcο ὁ ἐτήcιος ἀποκριάτικος χορός τῶν cυνενωμένων δήμων τῆς περιφερείας· τότε πού πείθονται καί cυμμετέχουν ὅλοι ὅcοι δέν τρέφουν μιά ἐcωτερική πηγαία ἀντιπάθεια καί μιά ὥριμη, δικαιολογημένη πιά μετά ἀπό τόcους αἰῶνες πολιτιcτικά δημιουργικοῦ ὀρθοδόξου χριcτιανιcμοῦ ἀποcτροφή πρός ἐκεῖνα τά πρωτόγονα πρωτοελληνικά παιδαριώδη μαcκαριλίκια πού εἶναι ἀνακατεμένα μέ χατζηαβάτικες καραγκιοζιλίcτικες ἀντιcταcιακές τάχαμου ἐνέργειες κατά τῆς Τουρκοκρατίας καί μέ καρνάβαλες εὐρωπαϊκές ἰδέες τῆς μπούλας τῆς γυφτιᾶς καί τοῦ ἀναμπαίγματος· κόcμος πολύς μέ μπροcτάρηδες καί πρωτοcτατοῦντες κάθε λογῆς κοινωνικούς φορεῖς ἤ λειτουργούς, καί ἄκρως πνευματικούς ἀκόμα· ἄνετους ὅλους ἀλλά μονίμως πλαγιοκοπημένους ξεφτιcμένους ἀποχρωματιcμένους ἀπό τόν ντόπιο χοντροκέφαλο κρατιcμό καί τό εὐρύ παράταιρο παρηκμαcμένο παραευρωπαϊκό δημοcιοϋπαλληλίκι. (...)

 • 5.01
 • 5.02
 • 5.03
 • 5.04
 • 5.05
 • 5.06
 • 5.07
 • 5.08
 • 5.09
 • 5.10
 • 5.11

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H