Αὐτά τά πουλάκια τοῦ χειμώνα τά μικρά μέ τίς λίγες πλαγιαcτές ἔγχρωμες πινελίτcες, τά δυό τρία ἀπό δῶ καί ἀπό κεῖ χρωματιcτά ἀκριανά φτεράκια τά ἄcπρα τά κίτρινα, ἤ καί τά ἀχνοβαμμένα πουπουλάκια τοῦ τακτοποιημένου λείου τους λαιμοῦ, αὐτά τά ὠδικά καί ἐλεύθερα, αὐτά ἅμα τούς cφυρίξεις ἔτcι πρός τό κελάηδημά τους, κάπως πρός cτήν γλώccα τους λιγάκι νά ἐκφραcτεῖς, κάτι ἀπό τά λογάκια τους ἄς ποῦμε cτό περίπου νά τούς πεῖς, ἀπέ αὐτά τότε ἔρχονται κοντά λές γιά παρεούλα· πιάνουνε ἕνα κλαδάκι τό cφίγγουν, πᾶνε cτό ἄλλο γυρνᾶνε τό κεφάλι, ἐνδιαφέρονται κοιτᾶνε cτήνουν ἀφτί καί ἀκοῦνε, κινοῦνται περιμετρικά περιδινικά, ξύνουνε τήν μύτη τους κάτω βιαcτικά πέρα δῶθε, πᾶνε πάλι λίγο παραπέρα cέ καμιά τcιμεντένια ἤ ξύλινη ἄκρη μέ τό χαρακτηριcτικό κυματιcτό ὠδικό πέταγμά τους, παίζουν μέ τήν ἀνύπαρκτη γι’ αὐτά νευρικότητά τους, ἑτοιμάζονται κάθε λίγα δευτερόλεπτα γιά εἰκονική βουτιά ἤ ἀπογείωcη, κρυφοκοιτᾶνε cοῦ ἀπαντοῦν πιάνεις κουβέντα, μπορεῖς νά πιάcεις κουβέντα, ἅμα θελήcεις ἅμα ἐπιμείνεις, ἅμα θέλεις καί ἐπιμένεις, ἅμα cοῦ ἀρέcει.
Ὁ κοκκινολαίμης ὁ cπίνος ἡ cιταρήθρα τό ἀηδόνι ἡ καρδερίνα ἡ cουcούνα ὁ μαυροcκούφης ἡ cουcουράδα ὁ τρυποφράκτης, ὁ μυγοχάφτης, κολίμπρια μικρά καί ἄλλα πουλάκια ἐλεύθερα καί cτρουθία ὠδικά πού γυρνοῦν γύρω ἀπό τά χωριά καί τίς πόλεις. Μερικά μπαίνουν μαζί μέ κάτι λίγες καρακάξες καί κιτρινομύτες κότcυφες ἀπό τό προαcτιακό πράcινο καί πιό μέcα πολλές φορές ἀκόμα κατά καιρούς καί ἐποχές· τρυπώνουνε cέ δέντρα, χώνονται cέ θάμνα πυκνά δημοτικῶν χώρων πραcίνου καί ἐπιμελημένα ἀειθαλῆ φυτά μπαλκονιῶν· ψάχνουνε ἀπάγκεια νυχτερινά cτήν ψύχρα cτά κρύα καί cτούς χιονιάδες, προαναγγέλοντας μέ τό ἐφεδρικό ἑξατάχυτο ἔνcτικτό τους τόν ἐρχομό τῶν φαινομένων, cυχνά μέρες πρίν, πολύ (...)

  • 6.01
  • 6.02
  • 6.03
  • 6.04

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H