Ὁ Σπύρος Π. Σπυρόπουλος γεννήθηκε (1956) καί μεγάλωσε στήν Αἰγείρα Ἁχαΐας. Ἔχει ἐπίσης ζήσει στό Μόναχο καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐκπαιδευτικός.

Foto 1a

foto 2

Foto 2a

foto border 2a H

Foto 3a

foto border 3a H

Foto 4a

foto border 4a H

Foto 1b

foto 3

Foto 2b

foto border 2b H

Foto 3b

foto border 3b H

Foto 4b

foto border 4b H